Tisztelt Szülők!

Az előző évekhez hasonlóan a 2016-os évben befizetett személyi jövedelemadójának 2×1 százalékáról rendelkezhet.
Az Eötvös Alapítvány a Gyerekekért (adószám: 19151537-1-11) közhasznú alapítvány a törvényben foglalt feltételeknek megfelelően működik.
Az adó 1 százalékából átutalt összeget a tanulók táboroztatására, jutalmazására fordítja.
Kérjük, hogy adójának 1 százalékát alapítványunknak felajánlani szíveskedjék.

Felajánlását tanulóink nevében ezúton is megköszönjük!

Vig Attila
intézményegységvezető-helyettes

Tisztelt Szülők!

Az előző évekhez hasonlóan a 2014-es évben befizetett személyi jövedelemadójának 2×1 százalékáról rendelkezhet.
Az Eötvös Alapítvány a Gyerekekért(adószám: 19151537-1-11) közhasznú alapítvány a törvényben foglalat feltételeknek megfelelően működik.
Az adó 1 százalékából átutalt összeget a tanulók táboroztatására, jutalmazására fordítja.
Kérjük, hogy adójának 1 százalékát alapítványunknak felajánlani szíveskedjék.

Felajánlását tanulóink nevében ezúton is megköszönjük!

Vig Attila
intézményegységvezető-helyettes

Dorogi Eötvös Alapítvány a Gyermekekért
Közhasznúsági jelentés
2011. évről Az alapítvány jogállása a bíróság Pk. 60062/17 sz. 1999.02.22-én kelt végzése alapján közhasznú szervezet. A közhasznú tevékenység megvalósításában 5 fő kuratóriumi tag működik közre.

1. Számviteli beszámoló
2011. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Források
Immateriális javak
 —
Induló tőke
100
Ingatlanok
 —
Tőke változás
638
Követelések
 —
Tárgyévi eredmény
-136
Pénzeszköz
 747
Kötelezettségek
145
Eszközök összesen:
747
Források:
747

Eredmény kimutatás

Bevételek
Költségek, ráfordítások
Önkormányzati támogatás
Anyagköltség
Közhasznú tev. bevétel
Szem. jell. költség.
SZJA 1% felajánlás
637
Értékcsökkenési eljárás
Egyéb bevétel
1
Egyéb költség
16
Adott támogatás
758
Bevétel összesen:
638
Kiadás összese:
774

Tárgyévi eredmény: – 136

2. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.

Táborok támogatására
156 E/Ft
Év végi jutalomkönyvekre
100 E/Ft
Tanulmányi kirándulásokra
207 E/Ft
Eötvös napi kiadásokra
83 E/Ft
Német nyelvi tanfolyam díjára
41 E/Ft
Tanulmányi versenyekre
52 E/Ft
Tanulói öltözőszekrények besz.
124 E/Ft
Összesen:
763 E/Ft

3. Kimutatás a kapott támogatásról.

1 %-os SZJA átutalás
637 E/Ft
Összesen:
637 E/Ft

4. Közhasznú tevékenységről beszámoló.
Az előző évben átutalt 1% felajánlást melynek összege 740 E/Ft, az alapítvány a következők szerint használta fel:

Nyelvi tanfolyamokra
41 E/Ft
Táboroztatásra
156 E/Ft
Tanulmányi kirándulásra
207 E/Ft
Eötvös napi kiadásokra
83 E/Ft
Tanulói öltözőszekrények besz.
124 E/Ft
Összesen:
763 E/Ft

A 2011. évben átutalt 637 E/Ft SZJA felajánlásról még nem történt kuratóriumi döntés.
Az alapítvány vezető tisztségviselője nem részesült juttatásban.

Kökény Imre
a kuratórium elnöke

A dorogi Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány kuratóriuma tájékoztatja Tisztelt Tánogatóit,
hogy 2011-ben a SZJA 1%-os támogatást az alábbiak szerint használta fel:

Tanulmányi kirándulásra: 207.000 Ft
Évvégi jutalomkönyvekre: 100.000 Ft
Nyári táborokra: 156.250 Ft
Eötvös Napi kiadásokra: 83.000 Ft
Tanulmányi versenyekre: 52.262 Ft
Tanulói öltözőszekrények beszerzésére: 123.750 Ft
Német nyelvi tanfolyam díjára: 41.000 Ft

 

Támogatóink felajánlását ezúton is megköszönjük!

Kökény Imre
kuratórium elnöke

A dorogi Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány kuratóriuma tájékoztatja tisztelt támogatóit,
hogy az SZJA 1%-ából beérkezett 749.000 Ft-ot 2010. évben a következők szerint használtuk fel.

Táborok támogatására: 221.000 Ft
Évvégi jutalomkönyvekre: 100.000 Ft
Tanulmányi kirándulásokra: 207.000 Ft
Eötvös Napi kiadásokra: 60.000 Ft
Eötvös díjra: 24.000 Ft
Hangversenybérletre: 98.000 Ft
Német nyelvi tanfolyam díjára: 34.000 Ft
Matematika verseny nevezési díjára: 5.000 Ft

ÖSSZESEN: 749.000 Ft

Támogatóink felajánlását ezuton megköszönjük!
Dorog, 2011. május 31.

Kökény Imre
kuratórium elnöke