Eötvös-díj

eotvos2

A díj egy arany medál, Eötvös József portréjával, hátlapján az átadás évével.

Alapította az iskola nevelőtestülete.

A díj átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Egy végzős tanuló és egy nevelő kaphat elismerést, a tanév során végzett kiemelkedő munkájáért.

Értékelési szempontok:

Tanulók – kiemelkedő tanulmányi eredmény, pályázatokon, tanulmányi versenyeken, sportrendezvényeken nyújtott kiemelkedő teljesítmény, illetve az iskola, közösségi életben végzett példamutató tevékenység.

Nevelők – tanórákon végzett magas színvonalú munka, kiemelkedő eredményeket elért tanulók felkészítése , az iskolai eseményeken, rendezvényeken tanúsított aktív részvétel, példamutató pedagógiai és közösség formáló tevékenység.

A díjat a nevelőtestület titkos szavazással ítéli oda.

2013.

EGRI TIBORNÉ

tanar_2013

Biológia – testnevelés szakos tanár, igazgatóhelyettes. Iskolánk indulása óta tagja nevelő-testületünknek. Testnevelést tanít az alsó tagozatos sportiskolás gyerekeknek. Szakszerű munkájának is köszönhető, hogy tanítványai kiemelkedő eredményeket érnek el atlétika és kézilabda sportágakban. Az országos döntőkön szerzet érmekkel öregbítették iskolánk jó hírnevét. Éveken át lelkes résztvevője a különböző sporttáboroknak, úszó-, és síoktatóként segítette kollégái munkáját. Vezetői munkájában precíz és alapos, megbízható munkatárs. Felelős az iskola tanügyigazgatásai feladatainak végrehajtásáért. Magas színvonalú pedagógiai munkájáért, szakszerű, emberséges vezetői hozzáállásáért, az iskolai élet zökkenőmentességét biztosító alapos szervező tevékenységének elismeréseként vehette át a díjat.

VIG SÁRA GERDA

diak_2013

Iskolai tanulmányi eredménye kiváló, hét éven át kitűnő bizonyítványt szerzett. Érdeklődő, motivált egyéniségének köszönhetően az új ismeret iránti kíváncsiság, lelkesedés jellemezte. Kiemelést érdemel a 2009-es év Diákalkotók VI. Országos Zománcművészeti Biennálé csoportos kategóriájában elért 2. díja. Kézilabdásként 2007-ben az Adidas Gyermekbajnokság országos döntőjében meg-határozó játékosa volt a 4. helyezést, 2010-ben a 8. helyezést elért csapatnak. 2009-ben bajnokok lettek a győri nemzetközi Balázs-kupán. Diákolimpián két alkalommal 6. és 8. helyezett csapattag volt. Atlétaként is részese volt az országos döntőn 2009-ben 2. helyezést, 2013-ban 10. helyezést elért gárdának. Tanulmányi, művészeti és sport tevékenysége, az itt elért sikerek követendő például szolgálnak társai számára.

2012.

HEGEDŰS BÉLÁNÉ

tanar_2012

Osztálytanító, gyermekvédelmi felelős, 1985-től tagja az iskola nevelőtestületének. Közoktatási szakértő, szakvizsgázott pedagógus.
Pályája során folyamatosan képezte magát, bővítette szakmai ismereteit. Osztályfőnökként a számtalan továbbképzésen szerzett tudását kamatoztatva, nagy szeretettel oktatta, nevelte tanítványait. Mindig nagy empátiakészséggel fordult a problémás, nehéz körülmények között élő gyermekekhez, Lelkiismeretes munkájával jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, tanulókkal. Gondoskodó, törődő, a tanítványok iránt elkötelezett pedagógusi pályája elismeréseként részesül az elismerésben.

OLÁH RENÁTA

diak_2012

Nyolc éven át minden tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett. Matematika és magyar tantárgyakból a megyei, illetve az országos tanulmányi versenyek döntőjébe jutott. A megyei média vetélkedőn tagja volt a második helyezett csapatnak. Kiemelkedő képzőművészeti alkotásaival ezüst diplomát szerzett a Pécsi Tűzzománc Biennálén és első helyet ért el a megyei Karácsonyi képeslap pályázaton.
Az iskolai és a városi kézilabda egyesület tagjaként aranyérmet szerzett a veszprémi Cell-kupán, ezüstérmet a győri Balázs-kupán, és negyedik lett az Adidas Gyermekbajnokság országos döntőjében. A rábízott feladatokat maradéktalanul végrehajtó, tanáraival tisztelettudó, példaértékű tanulmányi, sport és művészeti tevékenységéért kapta az elismerést.

2011.

PINCZÉS TÍMEA

tanar_2011

Földrajz szakos tanár, napközis nevelő, kézilabda-szakedző. Szigorú, törődő pedagógusként hamar kivívta kollégái és tanítványai tiszteletét.
Az iskolánkban eltöltött tíz év alatt lelkiismeretes és odafigyelő munkájának köszönhetően a gondjaira bízott napközis csoportok tanulmányi munkája érzékelhető javulást mutatott. 2011-ben az Erima Gyermekbajnokság országos döntőjében 7. helyezést értek el az U12-es kézilabdás lányokkal, majd ugyanezzel a csapattal a diákolimpia országos fináléjában 5. helyen végeztek. A pedagógusi és edzői pálya iránti elkötelezettségének, sikeres nevelői és sportszakmai munkájának elismeréseként részesült az Eötvös-díjban.

MAJOROS KINGA

diak_2011

Nyolc éven át volt kitűnő tanuló, s a színjátszó kör aktív tagja. Német nyelvi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön szép sikereket ért el.
Az Országos Tűzzománc Biennálén csoportos 2. díjban és különdíjban részesült. Iskolai tanulmányai alatt a különböző sportversenyeken 29 arany, 20 ezüst és 14 bronzérmet szerzett. Kiemelkedő eredménye a kézilabda diákolimpia 5. helyezése, valamint az atlétikai országos döntő 4. helyezése távolugrásban és összetett versenyben. 2011-ben megkapta Dorog Város ‘Jó tanuló, jó sportoló’ díját. Rendkívüli szorgalmáért, sokoldalú tanulmányi, művészeti és sporttevékenységéért példaként állítjuk tanulóifjúságunk elé.

2010.

VARGA ZSUZSANNA

tanar_2010

Varga Zsuzsanna 1985 óta végzi lelkiismeretes tanítói munkáját iskolánkban. Nevéhez fűződik a 90-es években bevezetett Tolnainé-féle heurisztikus tanítási módszer. Nevelőtestületünk tagjai közül elsőként foglalkozott gyengén látó tanuló integrált nevelésével. A mai napig lelkes vezetője a néptánccsoportnak, rendszeresen fellépnek az iskolai és városi rendezvényeken. Gondos és következetes osztálytanítói munkájának köszönhetően megalapozott ismeretekkel, a tanuláshoz nélkülözhetetlen feladattudattal rendelkező diákok kerülnek ki keze alól. Több évtizedes, kollégái számára is példamutatóan tudatos nevelői munkájáért kapta az elismerést.

GÁBOR RITA

diak_2010

Eötvös-díjas tanulónk hat éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Tagozatos diákként már alsós korától minden évben első helyen végzett a Schulbus megyei német nyelvi versenyen. 2009-ben a Mindent vagy semmit országos műveltségi vetélkedőn a 7. helyezett csapat tagja volt. Ugyanebben a tanévben a Megyei versíró pályázaton első helyezést ért el. A színjátszó kör meghatározó tagjaként minden évben fellépett az iskolai napok alkalmából rendezett előadáson. Közösségi munkája példaértékű volt, a diákönkormányzat titkárhelyetteseként segítette az iskolai programok szervezését. Magatartásával, tanulmányi eredményével, közösségi tevékenységével kiemelkedett társai közül.

2009.

NYIZSNYÁNSZKINÉ TAVASZI MARGIT

tanar_2009

Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként 1985 óta tagja az iskola nevelőtestületének. Tantárgyát elhivatottan tanító pedagógus, aki mindig különös hangsúlyt helyez a szép magyar beszéd fejlesztésére, a nyelvtani-helyesírási ismeretek elmélyítésére. Megalapítója és vezetője az iskolai színjátszó szakkörnek. 2006-ban a kompetencia alapú oktatás bevezetésére elnyert pályázat részeseként aktívan dolgozott azért, hogy megerősödjön és mindennapos gyakorlattá váljon az új tanítási módszer. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként is segíti pedagógus társait. Minden évben részt vesz a különböző iskolai rendezvények és ünnepélyek előkészítésében, rendezésében. Szervező képességének, lelkes és lelkiismeretes hozzáállásának köszönhetően nevelőtestületünk megbecsült tagja.

SZŰCS ATTILA

diak_2009

Általános iskolai tanulmányai során minden tanévben kitűnő bizonyítványt kapott. Alsós diákként a levelezős feladatmegoldó versenyeken jeleskedett. Különösen szép sikereket ért el a matematikai és helyesírási feladatok megoldásában. Felső tagozaton a Kalmár László országos matematikai verseny megyei döntőjébe jutott, és a Zrínyi Ilona matematikai verseny megyei fordulójában is a legeredményesebb diákunk volt. A tanulás mellett kiemelkedő sikereket ért el az iskolai lábtenisz csapat tagjaként. 2008-ban a diákolimpiai döntőben 5. illetve 6. helyezést ért el. Egy évre rá, nyolcadikos korában páros és hármas felállású csapatban is országos bajnok lett. Tanulmányi munkájával és sportsikereivel bizonyította társai előtt, hogy kellő elszántsággal, kitartással mindkét területen szép eredményeket lehet elérni.

2008.

SIJÁK LÁSZLÓNÉ

tanar_2008

1985 óta az iskola gazdasági igazgatóhelyettese, tanítónő, az alsó tagozaton környezetismeretet tanít.  Pedagógiai munkájában türelemmel, szeretettel fordul diákjaihoz, nevelve őket az élővilág és környezetünk szeretetére, védelmére. 2004-ben egyik tanítványa ötödik helyezést ért el a Herman Ottó természetismereti verseny országos döntőjében. Vezetői munkájában megbízható. Emberséges hozzáállásával régen kivívta a kollégák szeretetét, megbecsülését. A munkaterületéhez tartozó adminisztráció vezetésével segíti a vezetői munkát, naprakész információkkal rendelkezik. Pályázatok írásával, az így szerzett forrásokkal nagyban hozzájárul a különböző tanulói programok színvonalasabb megrendezéséhez. Pontos és precíz munkájával, kedves és szerény természetével példát mutat tanítványai és pedagógus társai számára.

 

SZŰCS RÉKA

diak_2008

Szűcs Réka egy évfolyam kivételével mindig kitűnő eredménnyel zárta a tanéveket. Számtalan tanulmányi versenyen és műveltségi vetélkedőn vett részt, melyek közül kiemelkedik a III. Kölcsey Ferenc Országos Versmondó verseny középdöntős szereplése, valamint a Lakitelken megrendezett Országos Történelmi Verseny 5. helyezése. 1998 óta hegedül. Sikeresen szerepelt a különböző hangszeres versenyeken, hetedikes korában a XLI. Komárom ? Esztergom Megyei Kamarazenei Fesztiválon arany oklevél díjazásban részesült. Kiemelkedő sportsikerek is fűződnek nevéhez. Alsó tagozatosként 5 aranyérmet nyert a Nemzeti Atlétikai Program diákolimpiai versenyein. 2008-ban tagja volt az országos döntőn 2. illetve 4. helyezést elért atlétikai csapatnak. A 2007/ 08-as tanévben a Diákönkormányzat titkáraként dolgozott. Tanulmányai és sport munkájával, közösségi tevékenységével példát mutatott társai számára.

ERDŐS FERENCNÉ

tanar_2007

Erdős Ferencné matematika-kémia szakos tanár, 1985-től tagja az iskola nevelőtestületének. Szaktanári munkáját példaértékű alapossággal, tervszerűséggel végzi. Jól oldja meg a tehetséggondozás és felzárkóztatás egymást kiegészítő követelményét. Tanítványai szép sikereket értek el az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyeken. Tanári munkája mellett kiemelést érdemel a rendkívül toleráns, gyermekközpontú pedagógiai attitűdje, melynek köszönhetően kiemelkedő eredményeket ért el a gyermekcsoportok formálásában. Igényes az iskolai rendezvények, ünnepségek előkészítésében, lebonyolításában. Megítélésünk szerint ezzel hozzájárult az egyetemes emberi értékek közvetítéséhez, iskolánk jó hírnevének ápolásához.

EGRI JUDIT

diak_2007

Egri Judit kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiért kapta a kitüntető címet. Általános iskolai tanulmányai alatt – egy tanév kivételével – kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A szép bizonyítványok mellett országos képzőművészeti pályázatokon kapott értékes díjakat. Alsós korától kiemelkedő eredményeket ért el a különböző sportversenyeken. 2005-ben az Ügyességi és Váltóbajnokság országos döntőjében 1. helyezést ért el kislabdahajításban és távolugrásban. 2006-ban ezekben a versenyszámokban 2. helyezett lett. A diákolimpia országos döntőjében 2. helyen végzett, míg az Összetett Serdülő Bajnokság gerelyhajító számában 3. helyezést ért el. 2007-ben megkapta a “Magyar Köztársaság jó tanuló-jó sportoló” címet, valamint Dorog Város Képviselő-testületének elismerését.

2006.

GUHN FERENCNÉ

tanar_2006

Matematika – fizika szakos tanár, matematika munkaközösség vezetője. Diákjait rendszeresen felkészíti a Varga tamás és Zrínyi Ilona matematika, illetve az Öveges József Fizikaversenyre. Utóbbi 2004-es országos döntőjében tanítványa 3. helyezést ért el. Magas színvonalú szaktanári és osztályfőnöki munkája mellett hosszú éveken keresztül vezette az iskolai úttörőcsapatot, majd a diákönkormányzatot. Korábban Kiváló Munkáért Miniszteri Dicséretet, illetve Tanácsosi címet kapott. Szaktanárként elért kiemelkedő eredményeiért, a pedagógusi hivatás iránti elkötelezettségért részesült az elismerésben.

 

FARKAS CSABA

diak_2006

Tanulmányi munkához való hozzáállásával, szorgalmával, kitartásával a diákok számára követendő példát mutatott. Nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Minden évben tagja volt a “Fegyvert s vitézt énekelek” országos versenyen induló iskolai csapatnak, amely 2006-ban 5. helyezést ért el. Munkáját lelkiismeretesen, példaértékű pontossággal és odaadással végezte.

 

2005.
MAGYARFALVI IMRÉNÉ

tanar_2005

Magyar – orosz szakos tanár, 1987 óta dolgozott az iskolában. Kezdetben mindkét szakját tanította, később – az orosz nyelv háttérbe szorulásával – csak magyart. Munkája során nagy figyelmet fordított tantárgyai megszerettetésére, tanulóinak szaktárgyi versenyekre történő felkészítésére. Büszke lehet a Simonyi Helyesírási Verseny megyei 1-3 helyezett tanulóira, a Kárpát – medencei döntőn 2. helyezést elért növendékére, vagy az országos versmondó verseny lakitelki döntőjébe jutott diákjára. Példás szorgalommal igyekezett felhívni tanítványai figyelmét a magyar nyelv és irodalom szépségére, a helyesírási szabályok fontosságára. 2005-ben Pedagógiai Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült.

POKORNI MILÁN

diak_2005

Kiemelkedő tanulmányi és sport tevékenységéért kapta az elismerést. Nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Rendszeresen részt vett a megyei és országos matematika tehetségkutató versenyeken. Tagja volt a Lakitelken megrendezésre kerülő országos történelmi versenyen 2. helyezést elért csapatnak. Többszörös magyar bajnok kempós, aki világ és európa kupákon is első helyezéseket ért el. Atlétikai diákolimpia országos döntőjében bronzérmet kapott. Az iskolai lábtenisz csapattal kétszer is országos bajnok lett.