Német nyelvitábor 2015 programja
megtekinthető a
TÁBOROK/NÉMET NYELVITÁBOR menüpontban!

Indul a tanév

Nevelőtestületünk nevében köszöntöm az eötvösös diákokat, szülőket és kollégákat! Ahogy a tanévnyitó ünnepélyen is hangsúlyoztuk, külön szeretettel köszöntjük az elsősöket és azokat a szülőket, akik először kerültek kapcsolatba iskolánkkal. A 2014/15-ös iskolai év kezdetén az alábbi információkat szeretném ismertetni.

A színvonalas nevelő-oktató munka megvalósításán – mint alapvető célkitűzésen túl ? a tanév kiemelt feladatai:

 1. Az alsó tagozatos iskolaotthonos munkarend hatékony megvalósítása. Az arányos terhelés, a kiegyensúlyozott időbeosztás, az egyéb elfoglaltságok beillesztése, a gyakorlási, felkészülési idő tiszteletben tartása.
 2. Komplex tehetséggondozó programunk indítása. Érintett csoportok az első A-B, a második A, és az ötödik évfolyam osztályai. Különös tekintettel a tehetségek beazonosítására, a fejlesztő foglalkozások megszervezésére és a koordináló, gondozó tevékenység felépítésére.
 3. A felső tagozatba érő két tanítási nyelvű képzés eredményességének biztosítása.
 4. Az utánpótlás nevelésbe bevont sportolók felkészítésének és versenyeztetésének zökkenőmentes megszervezése.
 5. Felkészülés a tanév végén központilag megszervezésre kerülő 6. és 8. évfolyamos idegen nyelvi mérésre.

Az alábbi, házirendünkkel kapcsolatos előírásokra szeretném felhívni a tanulók, és a Tisztelt Szülők figyelmét:

 1. A tanítás megkezdése előtt legkésőbb negyed órával (7,45 perc) érkezzenek meg a gyerekek az iskolába!
 2. Eltávozáshoz minden esetben szükség van a szülők írásbeli (esetleg telefonos) kikérőjére. Rendszeres elfoglaltságok esetén, a tanév elején az ellenőrző (üzenő) füzeten keresztül kérjük az időpontok megadását. Kérjük a szülőket, hogy ezek gyakoriságát alaposan mérlegeljék, mert az iskolában történő tanulás, gyakorlás, házi feladat készítés eredményességét az állandó távolmaradások lehetetlenné teszik.
 3. Az iskolaotthonos képzés 16 óráig tart. Napköziből és tanulószobáról a gyerekek 15, illetve 16 órakor távozhatnak. Kérjük, ettől eltérő időpontokat (pl. buszok indulása) a zavartalan foglalkozások vezetése érdekében ne kérjenek!
 4. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket az aulában várják meg! A tantermekben és az udvaron az iskolai foglalkozásokat csak rendkívüli esetben lehet megzavarni!
 5. Ez a napközis és iskolaotthonos foglalkozásokra is vonatkozik.
 6. Az előző tanévben már megszokott és bevált módon, a tanulóknak a tanítási idő alatt a mobil telefonokat kikapcsolt állapotban kell tartaniuk!
 7. Kérjük, hogy a sportiskolás gyerekek, és az 5-7. évfolyamos tanulók a kötelező edzések látogatásáról, illetve a minden napos testnevelés követelményeinek teljesítéséhez szükséges sportegyesületi igazolásaikat szeptember hónapban mutassák be!
 8. Az esetleges hiányzásokat legkésőbb hét tanítási napon belül kell igazolni, ellenkező esetben a távolmaradás igazolatlannak minősül!

 Jó munkát, sikeres, élményekben és szép eredményekben gazdag tanévet kívánok!

Vig Attila
Általános igazgató helyettes

A 2014-2015-ös tanév rendje megtekinthető a
TANÉV RENDJE
menüpontban!

Új képek kerültek fel a Fotógalériába!

A képek a FOTÓGALÉRIA menü pontban találhatóak