A könyvtár elérhetősége:

2510 Dorog, Borbála-ltp. 8.
Telefon: (33) 509-540

könyvtárostanár: Schieszler Anna

e-mail: konyvtar.eotvos@gmail.com
Írj a könyvtárostanárnak!

A könyvtár története

“Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember-
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
(Babits Mihály: Ritmus a könyvről, részlet)

Az iskolai könyvtár 1985 októberében kezdte meg működését. Állományát a városi könyvtár által adományozott könyvekből kezdte építeni. A folyamatos szerzeményezésnek, valamint a pályázatoknak köszönhetően könyvtárunk állománya jelenleg közel húszezer kötet, melybe a könyveken és a tankönyveken kívül folyóiratok és nem hagyományos dokumentumok is szép számmal szerepelnek.

1998-ban a Soros Alapítvány pályázatán nyertük el a Szirén integrált könyvtári rendszert, amely nagy előrelépést jelentett a könyvtár életében. 2002-re a teljes állomány feldolgozásra került, így megkezdődhetett a számítógépes kölcsönzés.

Az iskola minden tanulója és tanára könyvári tag, a rendszeres kölcsönzők száma közel négyszáz. Könyvtárhasználati órákon diákjaink szervezett keretek között tanulják az információgyűjtést, a könyv- és könyvtárhasználatot. Az olvasóvá nevelést segíti az “Olvass velünk!” könyvtári pályázat, mely évről évre népszerűbb a gyerekek körében.

2009 nyarán a könyvtár helyisége teljesen megújult. Ezáltal a helyben olvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtárhasználati órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki. A könyvtárban négy számítógép segíti a tanulók információszerzését állandó internet hozzáféréssel.

konyvtar1