A Szülői Szervezet célja és feladata

A Szülői Szervezet célja az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása a nevelés és az oktatás minőségének javítása érdekében.

Jogszabály előírása szerint az iskolai Szülői Szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

Álláspontunk szerint a Szülői Szervezet fő feladata a szülők hiteles tájékoztatása a szülőket és a tanulókat érintő jogszabályokról és más megszerzett információkról, továbbá a szülői igények, panaszok összegyűjtése és továbbítása az intézményvezető felé.

A Szülői Munkaközösség összejöveteleit minden szülői értekezlet után az iskolában tartjuk.

Az iskola Szülő Munkaközösségének elnöke Rajos Csabáné. (Szilvi) Elérhetősége: rajosszilvi@gmail.com
Kérjük, hogy kéréseikkel, kérdéseikkel, bizalommal forduljanak hozzá!

A Szülők Nevelők Bálját a nagy sikerre való tekintettel 2014 február első hétvégéjén ismét megtartjuk, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk!

Minden segítséget és felajánlást szívesen fogadunk! (tombola nyeremények)